Moderne talen en wetenschappen

Keuze uit 3 richtingen

MTW Talen

Heb je interesse voor taal en cultuur? Dan willen we je graag communicatief vaardiger maken in de talen die je krijgt in de algemene vorming. Bovendien willen we je openheid voor andere culturen vergroten. In deze basisoptie zal je talen en culturen vergelijken waardoor je verbanden vindt tussen talen, taalvariëteiten en taaluitingen. Je vergelijkt aspecten van het dagelijks leven in verschillende culturen. We willen je vooral ook laten genieten van taal en literatuur en je prikkelen om er creatief mee aan de slag te gaan.

MTW Wetenschappen

Ben je geïnteresseerd in Wetenschappen? Wil je graag het onderzoekend leren in de vingers krijgen? Wel in deze basisoptie bouwen we verder op de wetenschappelijke vaardigheden die worden aangeleerd in de algemene vorming. We willen je laten proeven van specifieke aspecten van natuurwetenschappen. We willen je ook uitdagen om vanuit verwondering en een kritische kijkhouding naar verschijnselen uit het dagelijks leven te kijken. Vanuit onderzoeksvragen zullen we je stimuleren om creatief op zoek te gaan naar hypothesen en antwoorden.

MTW STEM

Koos je al voor STEM in het eerste jaar? Dan is de optie STEM in het tweede jaar een logische verderzetting van jouw keuze. We bouwen verder op jouw kennis van het eerste jaar. Aansluiten zonder die voorkennis is daarom niet evident. Je verdiept je verder in het programmeren met Arduino. Daarnaast is er een eigen invulling van het vak wetenschappen en het vak techniek. Tijdens de lessen wetenschappen doe je heel wat themagerichte onderzoeken met linken naar je eigen leefwereld en de actualiteit. Bij techniek verken je de voedingsindustrie, krijg je een initiatie in 3D-ontwerp en leer je materialen kennen (hout, metaal, kunststoffen). Daarvoor werken we nauw samen met het VTI van Lier.