Juni 2023

1DOBestuursorgaan HeLi - vergadering op SGC 20u00
2VR
3ZASGC loopt samen - Pallieterjogging
4ZO
5MA
6DI
7WOStart proefwerkenperiode juni 3e graad
8DO
9VRStart proefwerkenperiode juni 2e graad
10ZA
11ZO
12MARode Kruis Lier - bloedafname vanaf 18u00 (polyvalente zaal)
13DI
14WOStart proefwerkenperiode juni 2e jaar
15DOStart proefwerkenperiode juni 1e jaar
16VR
17ZA
18ZO
19MA
20DI
21WO
22DOEinde proefwerkenperiode juni 3e graad
23VRInhaalproefwerken 3e graad
Einde proefwerkenperiode juni 1e en 2e graad
24ZAInhaalproefwerken 3e graad
Inhaalproefwerken 2e graad
25ZO
26MADeliberaties 2022-2023 (3e en 6e jaars)
Galabal 6ejaars - vanaf 20u30 - enkel op uitnodiging
27DIBestuursorgaan HeLi - vergadering op SGC 20u00
Deliberaties 2022-2023 (1e en 4e jaars)
28WODeliberaties 2022-2023 (2e en 5e jaars)
Inleveren boeken Studieshop + laptops SGC (6dejaars)
Proclamatie 6ejaars vanaf 19u00
29DOInleveren boeken Studieshop
Klasdag
Oudercontacten en rapportophaling vanaf 15u00
School geopend van 8u30 tot 12.00 en van 13u00 tot 20u00
30VREvaluatie didactisch beleid (leerlingen lesvrij) (08u30-16u00)
School geopend van 8u30 tot 12.00 en van 13u00 tot 18u00