Maatschappij en welzijn (MTW)

Wil je meer weten over maatschappelijke fenomenen? Wil je inzicht verwerven in het sociale gedrag van mensen? We ondersteunen je in je zoektocht naar wie je bent en wil zijn in relatie tot anderen. We focussen op de mens en zijn gedrag en op thema’s verbonden met verschillende maatschappelijke domeinen. Dit alles wordt onderbouwd door inzichten uit mens- en natuurwetenschappen. We oefenen bovendien communicatieve en sociale vaardigheden in verschillende situaties. Ook digitale vaardigheden komen zeker aan bod.