Economie en organisatie (MTW)

Heb je interesse in de economische wereld om je heen? Wil je weten hoe een onderneming werkt? In deze basisoptie onderzoek je de economisch-maatschappelijke verschijnselen en actualiteit vanuit het standpunt van de ondernemingen en de overheid. We willen je helpen om een kritische houding te ontwikkelen ten aanzien van de ontwikkelingen in de economie. Digitale informatie in woord, beeld en geluid zijn een fundamenteel onderdeel van onze maatschappij. We willen je dan ook sterker maken in digitale vaardigheden.