Moderne talen en wetenschappen

Leerlingen die kiezen voor Moderne talen en wetenschappen krijgen de mogelijkheid om in de eerste graad hun interesses te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. We geven hen namelijk de mogelijkheid om per schooljaar naast de algemene vorming, vier verkennende projecten te volgen: economie, humane wetenschappen, wetenschappen en moderne vreemde talen. Daarnaast wordt voor deze leerlingen het project ICT (IT en media) een verplicht vak omdat we dit heel belangrijk vinden. Op deze manier krijgen al onze leerlingen de kans om de verschillende domeinen in onze school te verkennen.

Ondertussen hebben de leraars de tijd om het abstractieniveau van hun leerlingen te leren kennen. Op die manier zal het eenvoudiger zijn om een goed onderbouwd studieadvies te geven. Aan het einde van de eerste graad kan een leerling hierdoor goed aanvoelen waar zijn of haar interesses liggen. De klassenraad geeft in het advies aan of deze leerling eerder abstract of eerder praktisch is. Vanuit deze brede beeldvorming hopen we op een zo optimaal mogelijke doorstroming na de eerste graad.

In Moderne talen en wetenschappen krijgen de leerlingen de kans om hun talenten, interesses en mogelijkheden te ontdekken door 4 verkennende projecten te volgen:

  • economie en organisatie
  • humane wetenschappen
  • wetenschappen
  • moderne vreemde talen

Bovendien krijgen deze leerlingen wekelijks 1u IT en media en 3u FLEX*.

*FLEX = verdieping of remediëring van de vakken Frans, Nederlands, Wiskunde. Ook extra sessies leren leren passen binnen het FLEX-uur.

*FLEX = verdieping of remediëring van de vakken Frans, Nederlands, Wiskunde. Ook extra sessies leren leren passen binnen het FLEX-uur.