Wat breng je mee?

  • je identiteitskaart (of een ander document dat het rijksregisternummer vermeldt)
  • BASO-fiche
  • het getuigschrift Basisonderwijs (voor leerlingen die het basisonderwijs verlaten)
  • het oriënteringsattest van 30/06/2020 (voor leerlingen S.O. als het niet vermeld is op het rapport)
  • het schoolrapport 2019-2020 (toestand op 30/06/2020)

Schooljaar 2020-2021

Voorrangsrecht

De broers en zussen van onze huidige leerlingen en kinderen van personeel kunnen gebruikmaken van het voorrangsrecht. Zij kunnen voor volgend schooljaar inschrijven van 17 februari tot en met 12 maart 2020 tijdens de openingsuren van de school.

Inschrijvingen

Inschrijven kan op de opendeurdag op zaterdag 14 maart 2020 tussen 10.00 en 14.00 uur.

Inschrijven kan na de opendeurdag steeds tijdens de openingsuren van de school of op afspraak.

Wat je moet meebrengen, staat rechts hiernaast.