Wat breng je mee?

  • je identiteitskaart (of een ander document dat het rijksregisternummer vermeldt)
  • BASO-fiche
  • het getuigschrift Basisonderwijs (voor leerlingen die het basisonderwijs verlaten)
  • het oriënteringsattest van 30/06/2019 (voor leerlingen S.O. als het niet vermeld is op het rapport)
  • het schoolrapport 2018-2019 (toestand op 30/06/2019)

Schooljaar 2019-2020

Inschrijven kan enkel tijdens de openingsuren van de school of op afspraak.

Wat je moet meebrengen, staat rechts hiernaast.

Voor de jongens/meisjes die zich inschreven voor de richting Moderne Talen en Wetenschappen (MTW) vragen we om nu reeds via onderstaande link je keuze voor de verkennende projecten kenbaar te maken:

Keuze verkennend project