Benodigde documenten

  • je identiteitskaart (of een ander document dat het rijksregisternummer vermeldt)
  • BASO-fiche
  • het getuigschrift Basisonderwijs (voor leerlingen die het basisonderwijs verlaten)
  • het oriënteringsattest van 30/06/2020 (voor leerlingen S.O. als het niet vermeld is op het rapport)
  • het schoolrapport 2019-2020 (toestand op 30/06/2020)

COVID-19 Regeling Inschrijvingen Schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen

voor inschrijvingen in het huidige schooljaar neem je contact op met de directie.