Studieaanbod

Het eerste jaar

Het basisonderwijs is achter de rug. De tocht in een secundaire school kan beginnen en je zal een hele nieuwe wereld ontdekken. De eerste twee jaar of de eerste graad kan je zien als een overgangsperiode die je voorbereidt op de keuze van een onderwijsvorm en studierichting in de tweede graad. Naast een algemene basisvorming kan je toch al enkele accenten leggen en op die manier verkennen wat het beste bij je mogelijkheden en belangstelling aansluit.

Lestabel

In onze school bieden we in het eerste jaar drie richtingen aan: Moderne talen en wetenschappen (MTW), Klassieke talen (KT) en STEM.

lessenrooster

Moderne talen en wetenschappen (MTW)

In Moderne talen en wetenschappen krijgen de leerlingen de kans om hun talenten, interesses en mogelijkheden te ontdekken door 4 verkennende projecten te volgen:

  • economie en organisatie
  • humane wetenschappen
  • wetenschappen
  • moderne vreemde talen

Bovendien krijgen deze leerlingen wekelijks 1u IT en media en 3u FLEX (verdieping of remediëring van de vakken Frans, Nederlands, wiskunde. Ook extra sessies leren leren passen binnen de FLEX-uren.

Klassieke talen (KT)

Met wat kennis van de Klassieke talen, heb je een streepje voor bij het studeren van vreemde talen en wetenschappen: heel wat woorden en uitdrukkingen zijn immers gebaseerd op het Latijn en je zal sneller inzicht krijgen in taalstructuren. Bovendien worden je geheugen en dagelijks studeren extra getraind, wat voor toekomstige studies een belangrijke troef kan zijn. Deze richting is een voorafname op de tweede graad. De vijf lesuren bestaan uit 4 lesuren Klassieke talen + 1u FLEX (in de eerste plaats verdieping Latijn, maar kan ook verdieping of remediëring zijn voor andere vakken. Ook extra sessies leren leren passen binnen het FLEX-uur.

STEM

Heel wat knelpuntberoepen situeren zich in het domein van STEM. De maatschappij heeft nood aan mensen die innovatief denken en oplossingen kunnen zoeken voor de hedendaagse problemen. Daarvoor is een grondige kennis van wetenschappen, wiskunde, techniek en technologie een pluspunt. Vele kinderen hebben reeds jong een uitgesproken interesse voor deze domeinen. Wij willen deze kinderen met ons STEMpakket uitdagen, motiveren, inspireren én tegelijk een zeer degelijke vorming geven.

Wij bieden 4 uren STEMvakken aan met wetenschappelijke thema’s (2u), elektriciteit en programmeren met Arduino (2u). Lijkt dit iets voor jou? Ons enthousiaste STEM-team heet je van harte welkom! Deze leerlingen kiezen dus voor een basispakket van 4u STEM + 1u FLEX (in de eerste plaats differentiatie wiskunde. Er zal tijdens dit uur ook een aanbod zijn voor verdieping of remediëring van de vakken uit de basisvorming. Ook extra sessies leren leren passen binnen het FLEX-uur.

Sint-Gummaruscollege, Kanunnik Davidlaan 10, 2500 Lier - 03 489 24 56 - info@sgclier.be - www.sgclier.be

Volg ons ook op Facebook Facebook of Instagram Instagram

Copyright ©2021 Sint-Gummaruscollege Lier. Alle rechten voorbehouden.