Studieaanbod

Het eerste jaar

Het basisonderwijs is achter de rug. De tocht in een secundaire school kan beginnen en je zal een hele nieuwe wereld ontdekken. De eerste twee jaar of de eerste graad kan je zien als een overgangsperiode die je voorbereidt op de keuze van een onderwijsvorm en studierichting in de tweede graad. Naast een algemene basisvorming kan je toch al enkele accenten leggen en op die manier verkennen wat het beste bij je mogelijkheden en belangstelling aansluit.

Lestabel

In onze school bieden we in het eerste jaar drie richtingen aan: Moderne talen en wetenschappen (MTW), Klassieke talen (KT) en STEM.

lessenrooster

Moderne talen en wetenschappen (MTW)

In Moderne talen en wetenschappen krijgen de leerlingen de kans om hun talenten, interesses en mogelijkheden te ontdekken door 4 verkennende projecten te volgen:

  • economie en organisatie
  • humane wetenschappen
  • wetenschappen
  • moderne vreemde talen

Bovendien krijgen deze leerlingen wekelijks 1u IT en media en 3u FLEX (verdieping of remediëring van de vakken Frans, Nederlands, wiskunde. Ook extra sessies leren leren passen binnen de FLEX-uren.

Op deze manier krijgen al onze leerlingen de kans om de verschillende domeinen in onze school te verkennen.

Ondertussen hebben de leraars de tijd om het abstractieniveau van hun leerlingen te leren kennen. Op die manier zal het eenvoudiger zijn om een goed onderbouwd studieadvies te geven. Aan het einde van de eerste graad kan een leerling hierdoor goed aanvoelen waar zijn of haar interesses liggen. De klassenraad geeft in het advies aan of deze leerling eerder abstract of eerder praktisch is. Vanuit deze brede beeldvorming hopen we op een zo optimaal mogelijke doorstroming na de eerste graad.

Klassieke talen (KT)

Tijdens de lessen Klassieke Talen maak je kennis met twee talen en culturen die onze wereld van vandaag diepgaand vorm gegeven hebben: Rome en Griekenland. Deze kennismaking verloopt via de oorspronkelijke taal van de Romeinen: het Latijn. Je besteedt dus heel wat tijd aan taalstudie.

Grammatica om de grammatica is echter zinloos: je legt zo veel mogelijk verbanden met Nederlands en andere moderne talen: uiteraard met het Frans, een dochtertaal van het Latijn, maar ook in het Engels en Nederlands is een groot deel van de woordenschat afkomstig uit het Latijn.

Daarnaast is deze taalstudie de opstap naar het uiteindelijke doel: het lezen van Latijnse teksten. Via die teksten verken je de wereld van de oudheid. Hoe woonden Romeinen? Hoe kleedden ze zich? Hoe zat dat met die slaven en gladiatoren? In welke goden geloofden ze? Hoe hebben ze zo’n groot rijk zo lang laten standhouden? En belangrijker nog: wat betekent dit alles nog voor ons?

Uiteraard beantwoorden we deze vragen ook via een museumbezoek of een andere uitstap in binnen- of buitenland.

Dankzij het vak Klassieke Talen train je bovendien je geheugen, leer je grondig en nauwkeurig werken en krijg je oog voor verbanden en samenhang. Door je deze vaardigheden eigen te maken word je goed voorbereid op hoger onderwijs. Maar de beloning voor je inzet is nog groter: de soms vreemde, maar altijd boeiende wereld van de oudheid gaat voor je open en je begrijpt zo onze eigen wereld beter.

De vijf lesuren bestaan uit 4 lesuren Klassieke talen + 1u FLEX*.

STEM

Heel wat knelpuntberoepen situeren zich in het domein van STEM. De maatschappij heeft nood aan mensen die innovatief denken en oplossingen kunnen zoeken voor de hedendaagse problemen. Daarvoor is een grondige kennis van wetenschappen, wiskunde, techniek en technologie een pluspunt. Vele kinderen hebben reeds jong een uitgesproken interesse voor deze domeinen. Wij willen deze kinderen met ons STEMpakket uitdagen, motiveren, inspireren én tegelijk een zeer degelijke vorming geven.

Wij bieden 4 uren STEMvakken aan met wetenschappelijke thema’s (2u), elektriciteit en programmeren met Arduino (2u). Lijkt dit iets voor jou? Ons enthousiaste STEM-team heet je van harte welkom! Deze leerlingen kiezen dus voor een basispakket van 4u STEM + 1u FLEX (in de eerste plaats differentiatie wiskunde. Er zal tijdens dit uur ook een aanbod zijn voor verdieping of remediëring van de vakken uit de basisvorming. Ook extra sessies leren leren passen binnen het FLEX-uur.

Sint-Gummaruscollege, Kanunnik Davidlaan 10, 2500 Lier - 03 489 24 56 - info@sgclier.be - www.sgclier.be

Volg ons ook op Facebook Facebook of Instagram Instagram

Copyright ©2022 Sint-Gummaruscollege Lier. Alle rechten voorbehouden.