Hervorming secundair onderwijs

Hoofddoel van deze vernieuwing is om elke leerling uit te dagen in zijn persoonlijk leerproces. Zo zal er voor een leerling die remediëring nodig heeft, voldoende tijd voor ondersteuning uitgetrokken worden. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, zullen dan weer verdiepende en verbredende leerstof aangeboden krijgen.

Bedoeling is om deze nieuwe eerste graad zo breed mogelijk te houden. We willen onze jongeren voorbereiden op een snel evoluerende maatschappij. Vandaar ook dat de eerste graad als doel heeft om observerend en oriënterend te zijn. Leerlingen moeten naast de algemene vorming de ruimte krijgen om hun talenten en interesses te ontdekken. Zij moeten ook keuzes leren maken en dit kunnen ze alleen doen door zelf te mogen kiezen. Gedurende twee jaar gaan ze op verkenning. Hierdoor zullen zij na de eerste graad gemotiveerd kunnen kiezen voor een richting in de tweede graad. Dit kunnen zij doen volgens hun talenten, mogelijkheden en interesses.