Faq

Moeten we de leerboeken aankopen?

De handboeken en werkboeken moet je aankopen. Wij werken hiervoor samen met Standaard Boekhandel. Op het einde van het schooljaar kunnen handboeken in goede staat terug verkocht worden aan Standaard Boekhandel. Bij de inschrijving ontvang je de nodige informatie.

Zijn er extra ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauze?

Zeker! Er is een ruim aanbod: schaken, voetbalcompetitie, mediatheek, stille ruimte, koor, debating, gezelschapsspellen, voorbereiding theaterspeeldag, cursus filosofie (hoogbegaafden), SGC-Big Band,...

Krijgen de leerlingen inspraak?

Natuurlijk! Via de leerlingenraden en via de meters en peters kunnen leerlingen allerlei initiatieven voorstellen en uitwerken.

Is de school makkelijk bereikbaar?

Er zijn heel wat veilige fietsroutes (zie ook fietsroutekaart) langs waar je de school kan bereiken. Op school hebben we pas geïnvesteerd in nieuwe fietsenstallingen. Via verschillende bushaltes op ca. 5 minuten van de school en via het treinstation (op ca. 10 minuten) is ook het openbaar vervoer een vlotte optie.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

We streven ernaar de klasgrootte beperkt te houden (tussen 20 en 23 leerlingen per klas).

Ik beoefen intensief een bepaalde sporttak: kan ik vrijstellingen krijgen?

De school ondersteunt ten volle jouw sportieve ambities en zoekt samen met jou naar een gepaste oplossing binnen de wettelijke mogelijkheden.

Hoeveel leerlingen zitten er in het SGC?

Onze collegefamilie bestaat uit zowat 600 kinderen in de kleuter- en lagere school (afdeling Lisperstraat) en ongeveer 1300 leerlingen in onze secundaire school (verdeeld over drie speelplaatsen).

Hoe is de verhouding jongens / meisjes?

Er zijn ongeveer evenveel meisjes als jongens op onze school. Ook in de samenstelling van de klasgroepen proberen we dit evenwicht te respecteren.

Krijgen de leerlingen vaak een rapport?

Voor een directe feedback verwijzen we naar Myro-on-line (= digitaal rapport) waar ouders op vaste tijdstippen de inspanningen van zoon/dochter kunnen volgen. De rapporten (drie per trimester) geven een beeld van kennen, kunnen en attitude over een langere periode. Er zijn drie proefwerkenreeksen op een jaar. In de tweede graad start het semestersysteem: met Pasen zijn er dan enkel proefwerken voor de hoofdvakken.

Zijn er veel oudercontacten?

Er zijn vijf vaste oudercontacten per jaar. Daarnaast kan je natuurlijk altijd de directie of leerkrachten contacteren, mocht dat nodig zijn.

Wat is Smartschool?

Smartschool is een elektronische leeromgeving die voor allerlei toepassingen wordt gebruikt, o.a. voor de communicatie met leerlingen en ouders en voor de ondersteuning van het leerproces.