Nieuws

Studiekeuze na het 6de jaar

Nieuwe invalshoek bij de studiebegeleiding van onze zesdejaars leerlingen. Meer info...

In de pers

Semi-internaat werkt: punten stijgen met 15%

Foto's

STEM in het eerste jaar

Binnenkort

dinsdag 28 juni 2016

Proclamatie vanaf 20.00 uur

woensdag 29 juni 2016

Inleveren boeken Iddink vanaf 08.30 uur
Oudercontact van 15.00 tot 20.00 uur

donderdag 30 juni 2016

Oudercontact van 08.30 tot 12.00 uur
Info & inschrijvingen 2016-2017 (13.30-18.00 uur)

vrijdag 1 juli 2016

zomervakantie
Info & inschrijvingen 2016-2017 (09.30-12.30 / 13.30-18.00 uur)

zaterdag 2 juli 2016

Info & inschrijvingen 2016-2017 (09.30-12.30 uur)

volledige kalender

Links


Verkeerssituatie

Door de verschillende werkzaam-heden in de buurt van de school kan er verkeershinder zijn in de komende maanden. Hier vind je meer info over de actuele verkeersituatie.

Welkom

Deze website wil het Sint-Gummaruscollege secundair onderwijs aan u voorstellen. Voor informatie over het basisonderwijs bezoekt u de website van onze basisschool.

Het spreekt voor zich dat een website geen volledig of 'levensecht' beeld geeft van de werking van de school: het schoolleven wordt immers gemaakt en beleefd vanuit de wisselwerking tussen leerlingen, leraars en ouders enerzijds en tussen leerlingen onderling anderzijds. We hopen dat kinderen zich kunnen thuisvoelen op het college om er in de letterlijke zin van het woord 'onderwijs te genieten'.

Wij kozen alvast als centrale gedachte van ons opvoedingsproject 'Zorg om leren en leven'. De school wil immers voorbereiden voor het latere 'volle' leven, waarin naast kennis ook vaardigheden en omgaan met verschillen in mens en maatschappij van cruciaal belang zijn.